Ændringer af konkursloven på vej - nye regler om forebyggende rekonstruktion m.m.

Folketinget 2. og 3. behandler henholdsvis den 7. juni 2022 og den 9. juni 2022 lovforslag L181 (2021-22) om ændring af konkursloven. Lovforslaget indeholder bl.a. regler til indførelse af forebyggende rekonstruktion og implementerer rekonstruktions- og insolvensdirektivet.

Vedtagelse af lovforslaget vil bl.a. medføre:

  • At rekonstruktion kan indledes blot ved sandsynlighed for insolvens. Reglerne har til formål at styrke muligheden for at rekonstruere en erhvervsvirksomhed;
  • Mulighed for nedsættelse af eksisterende selskabskapital samtidig med tegning af ny selskabskapital ved kontant indskud, svarende til minimumskapitalkravet i selskabsloven, såfremt virksomheden er insolvent;
  • Nye stemmeregler for afstemning om rekonstruktionsforslag, idet der kan, og for visse virksomheder (størrelsen af virksomhed afgørende) skal, ske en klasseinddeling af kreditorer. Det vil sige, at kreditorer med krav indenfor samme klasse (simple/ usikrede krav) opdeles i stemmeklasser efter tilstrækkeligt interessesammenfald. Om et rekonstruktionsforslag vedtages eller forkastes vil afgøres efter, hvor mange stemmeklasser (ikke enkelt kreditorer), der stemmer for/imod. Om en stemmeklasse er for/imod vil afgøres ved afstemning indenfor den respektive stemmeklasse (efter størrelsen af deres respektive krav);
  • Genindførelse af adgang til akkord i konkurs.

Plesner følger 2. og 3. behandlingen af forslaget, og du kan efter forventet vedtagelse den 9. juni 2022 læse mere om de vedtagne regler her på vores hjemmeside.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion