Har I opdateret reglerne for overholdelse af eksportkontrol og sanktioner?

Vedtagelsen af flere omfattende sanktionspakker mod Rusland i løbet af 2022 har fungeret som en stresstest for mange europæiske virksomheders compliance-programmer og har illustreret, at det at have velfungerende skriftlige politikker og processer på plads kan være afgørende for at sikre muligheden for at tage effektive beslutninger, når man handler internationalt. Hvis I ikke allerede har gjort det, så er det nu tid til at gennemgå erfaringerne fra sidste år og finjustere jeres compliance-setup

I de senere år har der været stigende politisk fokusering på eksportkontrol og handelssanktioner i EU. Denne fokusering er blevet styrket betragteligt efter Ruslands invasion af Ukraine og de hidtil usete sanktioner fra EU’s side. Inden for international handel kan det kan være af stor værdi at have skriftlige politikker og procedurer, der angiver en køreplan for, hvordan man overholder gældende handelssanktioner og eksportkontrolbestemmelser, når man navigerer i det politiske klima. 

Ud over muligvis at medvirke til eller støtte tvivlsomme aktiviteter så som spredning af masseødelæggelsesvåben, indirekte økonomisk støtte til Ruslands krig i Ukraine m.m. kan krænkelser af gældende handelssanktioner og eksportkontrolbestemmelser ikke kun medføre bøder og anklager om forbrydelser for virksomheden og dens ledelse, men også alvorlige negative risici i forhold til medier og risiko for skade af omdømme. 

For nogle virksomheder kan det at have skriftlige procedurer på plads endda være en nødvendighed. Når der ansøges om globale eksporttilladelser, skal de kompetente myndigheder i de respektive medlemslande for eksempel tage eksportørens gennemførelse af et internt program til sikring af overholdelse (”ICP”) i betragtning. Gennemførelsen af et ICP er endda et krav for at blive tildelt visse eksporttilladelser. 

Et velfungerende ICP er baseret på en risikoanalyse af virksomhedens konkrete drift og angiver bl.a. tydeligt, hvem der har ansvaret for virksomhedens overholdelsesprocedurer, hvilke screeningprocedurer virksomheden skal udføre, hvordan overholdelse af ICP gennemgås, og hvilke korrigerende tiltag, der skal foretages i tilfælde af mistanke om krænkelse.

Europa-Kommissionen har udsendt en vejledning om interne programmer til sikring af overholdelse af kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse. Vejledningen angiver syv centrale elementer for et effektivt ICP: 

  • Den øverste ledelses forpligtelse til overholdelse
  • Organisationsstruktur, ansvar og ressourcer
  • Uddannelse og oplysning
  • Screeningproces og procedurer for transaktioner
  • Performancegennemgang, revision, rapportering og korrigerende tiltag
  • Registrering og dokumentation
  • Fysisk sikkerhed og informationssikkerhed

Mens de centrale elementer er overvejende universelle, så er der ingen ICP'er, der passer til alle. Hver enkelt ICP skal skræddersys til den pågældende virksomheds specifikke omstændigheder. 

Mange virksomheder har allerede forskellige initiativer til sikring af handelssanktioner og overholdelse af eksportkontrol på plads, og under de omstændigheder kan det at udarbejde et formelt ICP ligefrem være en øvelse, der går ud på at sætte ord på handlinger.

Nedskrivning af procedurerne i ét dokument sikrer imidlertid, at alle oplysninger er samlede og gennemtænkte, og at alle ansatte har adgang til dem, herunder nye ansatte, som muligvis ikke har forudgående kendskab til virksomhedens compliancetiltag. 

Plesners internationale handelsteam har omfattende erfaring med at rådgive om både handelssanktioner og eksportkontrolrelaterede spørgsmål, herunder med at udarbejde ICP'er, og vi bistår ofte med at udarbejde og vedligeholde ICP’er baseret på vores klienters præcise behov og risici i specifikke situationer. 

Læs Kommissionens henstilling af 30. juli 2019 om interne programmer til sikring af overholdelse af kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse i henhold til forordning (EF) nr. 428/2009

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner