EU markerer etårsdagen for krigen i Ukraine med tiende sanktionspakke

I weekenden bekendtgjorde EU sin tiende pakke med sanktioner over for Rusland som svar på invasionen af Ukraine. Tidspunktet for den tiende pakke med sanktioner falder sammen med årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

De tiltag, der gennemføres i den nye pakke med sanktioner, omfatter bl.a.

  • Tilføjelse af yderligere 121 personer og enheder til listen over sanktioner. Især kan nævnes, at tilføjelserne omfatter de tre banker Alfa-Bank, Rosbank og Tinkoff Bank samt det Dubai-baserede shippingfirma "SUN Ship Management (D) Ltd.".
  • Yderligere eksportforbud, herunder et eksportforbud over for produkter som for eksempel (men ikke begrænset til) køretøjer, byggematerialer, elektronik, industrielle anlæg og varer, der anvendes i luftfartsindustrien, samt tilføjelse af 96 enheder, herunder syv iranske enheder, til listen over enheder, der er genstand for yderligere forbud vedrørende teknologi med dobbeltanvendelse og avancerede teknologier.
  • Yderligere forbud mod import af bitumen og beslægtede materialer som asfalt samt syntetisk gummi og sod.
  • Forbud mod transit af varer med dobbeltanvendelse og skydevåben fra EU til tredjelande via Rusland for at undgå omdirigering.
  • Forbud mod to yderligere russiske medieforetagender (RT Arabic og Sputnik Arabic).
  • Forbud mod, at russiske statsborgere gør tjeneste i styrende organer i virksomheder inden for kritisk infrastruktur i EU-medlemsstater.
  • Forbud mod, at russiske statsborgere og enheder reserverer gaslagringskapacitet i Unionen.
  • Et krav om, at private flyvninger mellem EU og Rusland, direkte eller via tredjelande, anmeldes.
  • Nye rapporteringsforpligtelser vedrørende indefrosne aktiver og aktiver, der bør indefryses.
  • Tekniske ændringer såsom en ny definition af betegnelsen ”import” for at afhjælpe forvirring vedrørendevarer, der ”strander” i forbindelse med toldprocedurer

Ud over de nye sanktioner arbejder EU på at sikre strengere gennemførelse af sanktionerne, fx ved det første forum for sanktionskoordinatorer, som fandt sted den 23. februar 2023.

Tysklands vicekansler, Robert Habeck, har udtalt, at Tyskland vil presse på for at få yderligere gennemførelsesforslag i den ellevte pakke med sanktioner, fx ved at kræve, at virksomheder leverer ”erklæringer om slutbrug” som en del af deres eksportdeklarationer for at sikre, at eksporterede sanktionerede varer ikke reeksporteres til Rusland, når de har forladt Unionen.

Vil du vide mere?

Kontakt Plesners team for Eksportkontrol og Handelssanktioner, hvis du har brug for rådgivning vedrørende sanktionerne mod Rusland eller relaterede emner.

Læs EU Tidende, L 059I, 25. februar 2023.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse af 25. februar 2023 vedrørende den tiende pakke med sanktioner.

Læs udtalelsen fra EU’s sanktionsrepræsentant David O'Sullivan vedrørende det første forum for sanktionskoordinatorer.

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner