Nyt om produktefterligninger - afgørelse om vederlag og erstatning i sagen om Würtz- og Bitz-stellet

Sø- og Handelsretten har i denne uge udmålt økonomisk kompensation for Christian Bitz og F&H's nærgående efterligning af dele af Skjalm P-stellet designet af Kasper Heie Würtz.

Keramikeren Kasper Heie Würtz udviklede tilbage i 2004 Skjalm P-stellet samt tilhørende restauranttallerkener, som alle er designet i jordfarver og ved brug af en særlig glasurteknik, hvorved der opnås et spættet udtryk.  I 2016 lancerede F&H i samarbejde med Christian Bitz det såkaldte Bitz-stel, hvilket ligeledes var udarbejdet i jordfarver og ved brug af spættet glasur. Würtz lagde efterfølgende sag an mod F&H og Christian Bitz med påstand om krænkelse af Würtz' Skjalm P-stel. Krænkelsessagen blev ført ved Østre Landsret i sidste instans, hvor Kasper Heie Würtz fik medhold i en række påstande om krænkelse af hans rettigheder til Skjalm P-stellet. Plesner har tidligere skrevet et indlæg om selve krænkelsessagen.

Spørgsmålet om vederlag og erstatning for krænkelsen er nu blevet afgjort i en separat afgørelse fra Sø- og Handelsretten, som indeholder flere interessante konklusioner.

Sø- og Handelsretten tilkendte Kasper Heie Würtz 6,4 mio. kr. i rimeligt vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse.

Beregningen var blandt andet baseret på, at F&H og Christian Bitz solgt lige over 1,7 mio. eksemplarer af de krænkende produkter med en samlet omsætning på omkring 57 mio. kr. Hertil var der tale om en bevidst tilstræbt nærgående efterligning, hvilket Sø- og Handelsretten ligeledes tillagde betydning.

Det er dog værd at bemærke, at Kasper Heie Würtz havde nedlagt påstand om betaling af 40 mio. kr., og at det tildelte kompensationsbeløb derfor alene udgjorde 16 % af det krævede beløb. Retten fandt ikke, at der var blevet fremlagt dokumentation for et større tab/markedsforstyrrelse.

Grundet den store forskel mellem det krævede og tildelte beløb, konkluderede Sø- og Handelsretten, at Kasper Heie Würtz var den tabende part, når det kom til udmåling af økonomisk kompensation. Sø- og Handelsretten anså dog samtidig Kasper Heie Würtz som den vindende part i forhold til krænkelsesspørgsmålet og i forhold til en række fremsatte påstande om overtrædelse af straffeloven og markedsføringsloven som følge af fremsatte ytringer (for hvilke Kasper Heie Würtz blev frifundet). Disse forhold medførte til sammen, at Kasper Heie Würtz blev tilkendt delvise sagsomkostninger.

Læs Sø- og Handelsrettens dom.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret