Forslag til nyt direktiv om grøn markedsføring

EU-kommissionen har den 22. marts 2023 fremsat forslag til et nyt direktiv, som skal sikre en fælles tilgang ved vurderingen af miljøudsagn.

Baggrunden for direktivforslaget er blandt andet en undersøgelse fra Kommissionen fra 2020 som viste, at 53,3 % af de undersøgte miljøudsagn i EU blev anset for at være vage, vildledende eller ubegrundede, og at 40 % var udokumenterede. 

Formålet med direktivforslaget er derfor at bekæmpe falske miljøpåstande og sikre, at forbrugerne modtager pålidelige oplysninger om miljøegenskaberne ved de produkter, de køber. Forslaget har ligeledes til formål at regulere udbredelsen af offentlige og private miljømærker.  

Forslaget skal samtidig bidrage til, at de virksomheder, der gør en reel miljømæssig indsats, får bedre mulighed for at skille sig ud og undgår at blive udsat for illoyal konkurrence.

I henhold til forslaget skal virksomheder, som vælger at fremsætte grønne påstande om deres produkter eller tjenesteydelser, overholde minimumsnormer for, hvordan de underbygger disse påstande, og hvordan de kommunikerer dem. 

Reglerne vedrører påstande som eksempelvis "T-shirt fremstillet af genanvendte plastflasker", "CO2-kompenseret levering", "Emballage fremstillet af 30 % genanvendt plast" eller "Havvenlig solcreme". 

Direktivforslaget supplerer blandt andet direktivforslaget fra marts 2022 om styrkelse af forbrugernes stilling i den grønne omstilling ved at fastsætte mere specifikke regler for miljømæssige påstande ud over det generelle vildledningsforbud.

Efter den almindelige lovgivningsprocedure skal forslaget nu godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet, og tidshorisonten for den eventuelle vedtagelse af direktivet er derfor endnu uvis.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne vedrørende greenwashing, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret