Lovforslag om regulering af "køb nu - betal senere"-kreditter fremsat

Et nyt lovforslag om regulering af "køb nu - betal senere"-kreditter er netop blevet fremsat i Folketinget. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Erhvervsministeren har den 15. marts 2023 fremsat lovforslag L 58, som blandt andet vil ændre dele af lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven således, at "køb nu - betal senere" (buy now pay later eller BNPL)-kreditter ("KNBS-kreditter") samt udbyderne af sådanne produkter fremover vil være omfattet af den samme regulering som traditionelle forbrugerkreditprodukter. I forbindelse med, at forslaget var i høring, gennemgik vi i vores Insight fra juli 2022 høringsudkastet i detaljer.

Ændringer i forhold til høringsudkastet

I forhold til høringsudkastet vi tidligere har gennemgået, er særligt de følgende ændringer i lovforslaget værd at bemærke:

  • I høringsudkastet var 90-dagesfristen for almindelig henstand med betaling af købesummen ydet direkte af sælgeren af varen/tjenesteydelsen knyttet til aftaletidspunktet. Som vi gjorde opmærksom på i vores tidligere Insight, var det problematisk i forhold til f.eks. entreprise- og andre forhold, hvor der er kutyme for (rate)betaling efterhånden som arbejdet udføres og længe efter ind-gåelse af aftalen. I lovforslaget er dette ændret således, at fristen beregnes i forhold til leveringstidspunktet.
  • I undtagelsen for betalingskort med kredit er den uhensigtsmæssige brug af begrebet "debetkort" i høringsudkastet blevet fjernet, og der henvises i lovforslaget i stedet generelt til "betalingskort med udskudt betaling". Derudover er den tilladte kredittid for sådanne produkter (inden de omfattes af den almindelige forbrugerkreditlovgivning) blevet udvidet fra 40 til 50 dage.
  • Det fremgår nu helt utvetydigt af bemærkningerne til lovforslaget, at det er hensigten (og ikke blot en utilsigtet konsekvens), at al henstand til forbrugere over 90 dage fra leveringstidspunktet vil udgøre reguleret forbrugerkredit også selv om henstanden ydes direkte af sælgeren af varen/tjenesteydelsen.

Som nævnt i vores tidligere Insight vil vedtagelse af lovforslaget betyde, at KNBS-kreditter fremover vil blive omfattet af den samme regulering som traditionelle forbrugerkreditprodukter, og at udbydere af sådanne produkter også skal overholde de samme regler - herunder eventuelt også opnå tilladelse som forbrugslånsvirksomhed.

Det er særligt relevant at bemærke, at dette også vil betyde, at de mange udenlandske udbydere af KNBS-kreditter i Danmark på rent grænseoverskridende basis, som ikke er kreditinstitutter fremover vil skulle have en dansk tilladelse som forbrugslånsvirksomheder for lovligt at kunne udbyde KNBS-kreditter.

Ikrafttræden og overgangsordning

De dele af lovforslaget, der vedrører KNBS-kreditter vil ifølge forslaget træde i kraft allerede den 1. juli 2023 og vil gælde for kreditaftaler vedrørende KNBS-kreditter indgået fra det tidspunkt, men ikke for aftaler indgået inden da.

For så vidt angår virksomheder (herunder udenlandske virksomheder), der som følge af lovændringerne omfattes af kravet om tilladelse i § 3 i lov om forbrugslånsvirksomheder, indeholder lovforslaget en overgangsregel, der dels sætter en frist den 1. januar 2024 for allerede (inden den 1. juli 2023) aktive udbydere af KNBS-kreditter til at ansøge om tilladelse, dels tillader disse udbydere at fortsætte med at udbyde sådanne produkter, medens Finanstilsynet behandler ansøgningen.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans