Nyt om produktefterligninger - en afslutning af Anne Black-sagen

Højesteret har den 23. marts 2023 sat punktum i sagen mellem Anne Black, Ronald og Salling Group omhandlende produktefterligning af Anne Blacks hængepotte, vase og lågkrukke. Højesterets afgørelse indeholder bl.a. interessante konklusioner i forhold til udmåling af økonomisk kompensation i denne type sager.

Keramikeren Anne Black skabte i 2013-2014 tre keramiske produkter; en hængepotte, en vase og en lågkrukke. I 2016 markedsførte og solgte Salling Group en lignende hængepotte, vase og lågkrukke i Netto som spotvare. Anne Black lagde efterfølgende sag an mod Salling Group samt deres leverandør Ronald med påstand om krænkelse af ovennævnte keramiske produkter.

Sø- og Handelsretten kom i deres afgørelse frem til, at alle tre produkter nød ophavsretlig beskyttelse samt nød beskyttelse efter markedsføringsloven. Sø- og Handelsretten kom ligeledes frem til, at der forelå en krænkelse af Anne Blacks rettigheder og markedsposition.

Både Østre Landsret og Højesteret kom i deres afgørelser frem til, at det alene var Anne Blacks hængepotte, der nød ophavsretlig beskyttelse. Begge instanser fandt dog, at alle tre produkter nød beskyttelse efter markedsføringsloven og fandt ligeledes, at der forelå en krænkelse af Anne Blacks rettigheder og markedsposition.

Sagen har nydt betydelig omtale i de danske medier blandt andet på grund af spørgsmålet om opgørelse af økonomisk kompensation som følge af den skete krænkelse.  

Således fik Anne Black af Sø- og Handelsretten tilkendt 1,5 mio. kr. i økonomisk kompensation, et beløb, der var ca. fire gange højere end den omsætning, Salling Group havde haft som følge af salget af produktefterligningerne. Østre Landsret nedsatte dette beløb til 300.000 kr., en femtedel af det første tilkendte. 

Højesteret har nu sat det sidste punktum og tilkendt Anne Black 1 mio. kr. i økonomisk kompensation. Det er dog værd at bemærke, at Anne Black over for Højesteret havde nedlagt påstand om betaling af 3 mio. kr., og at det tildelte kompensationsbeløb derfor alene udgjorde en tredjedel af det krævede beløb.

Særligt interessant ved Højesterets udmåling af økonomisk kompensation er, at Højesteret ved fastsættelsen af beløbet lempede kravet, der stilles for beviset til tabets størrelse som følge af karakteren og grovheden af Ronalds og Salling Groups krænkelse af Anne Blacks rettigheder.

Sagen om Anne Blacks produkter indeholder ligeledes interessante konklusioner om  mediernes betydning for denne type af sager samt om udstrækningen af fremtoningsbeskyttelsen.

Vil du vide mere?

Læs dommen i sin helhed.

Denne sag og andre interessante sager om produktefterligninger behandles i bogen "Produktefterligninger i praksis" skrevet af Kasper Frahm og Michala Kragmann. Du kan også læse mere om bogen på DJØFs hjemmeside.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret