Prisloftsaftaler for sygehus- og apoteksmedicin forlænges

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er sammen med Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) blevet enige om at forlænge det eksisterende prisloft for både sygehusmedicin og tilskudsberettiget apoteksmedicin.

Aftalen omkring prisloftet på sygehusmedicin løber nu frem til den 31. december 2024 og indebærer, at prisloftet på sygehusmedicin reduceres med 2,2 procent den 1. februar 2024. I øvrigt gælder de vilkår, der blev aftalt tilbage i 2019.

For så vidt angår aftalen omkring tilskudsberettiget apoteksmedicin fastfryses loftet over priserne frem til 30. september 2025. I øvrigt gælder de vilkår, der blev aftalt tilbage i 2019, og som blev forlænget ved aftale af 31. marts 2022. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om medicinpriser, så kontakt Plesners team for Life Science.

Se Prisloftsaftalen for Sygehusmedicin af 31. marts 2023. Aftalen forlænger de vilkår for prisloftet som fastlagt ved en prisloftsaftale af 19. marts 2019. 

Se Prisloftsaftalen for tilskudsberettiget apoteksmedicin af 31. marts 2023. Aftalen forlænger de vilkår for prisloftet, som fastlagt ved en prisloftsaftale af 19. marts 2019. 
 

Seneste nyt om Life Science

Life Science