En ny æra - enhedspatentet og den fælles europæiske patentdomstol er nu i kraft

Så er den fælles europæiske patentdomstol (UPC) og enhedspatentet (UP) omsider en realitet.

En ny æra for europæisk patentbeskyttelse er begyndt. Den nye europæiske patentdomstol, som dækker 17 lande, har åbnet sine døre 1. juni 2023. Samtidig er det nu blevet muligt at anmode om, at nye europæiske patenter får enhedsvirkning, det vil sige samme virkning i de 17 lande. 

Det er en milepæl i europæisk patentret. Der har været arbejdet på et fælles patent og en fælles håndhævelse i hvert fald siden 1970'erne. Flere forsøg på at lave ordninger kuldsejlede. Ideen blev taget op igen i 1999, hvor man først ønskede at alle lande i den Europæiske Patent Konvention skulle kunne være med, men det blev underkendt af EU-domstolen, og ordningen blev begrænset til kun at være åbent for EU-lande. Her 24 år efter at ideen blev gen-lanceret, har UPC åbnet sine døre. 

Hvad betyder det nye patentsystem?

UPC medfører først og fremmest en hurtigere afgørelse af patentsager. Håndhævelsen af alle europæiske patenter (gamle som nye) effektiviseres, idet patentsager nu kan anlægges ved UPC, som kan træffe afgørelse med virkning for de 17 europæiske medlemslande.  

Vil man undgå at blive inddraget i en central ugyldighedssag eller en sag om ikke-krænkelse ved UPC, så kan man vælge "opt-out" for sit patent. Det er der indtil videre ca. 475.000 patenter, der er blevet, svarende til cirka halvdelen af de udstedte patenter. 

Enhedspatentet forventes at føre til, at flere patenter bliver gyldige med virkning i Danmark, da alle enhedspatenter automatisk vil dække Danmark, hvor man tidligere skulle validere og betale årsgebyrer for alle de lande, hvor man ønskede patentet. 

Det har været en meget lang og meget bumpet vej hertil, men nu kan man håndhæve patenter, eller anmode om at de kræves ugyldiggjort med virkning for 17 lande på en gang. 

Plesner har fulgt kreationen af det nye patentsystem nøje og har bl.a. skrevet den førende fremstilling om Den europæiske patentdomstol (DJØF, 2017) med en udførlig gennemgang af de nye regler og med bud på, hvordan reglerne kan forventes at blive fortolket. 

Plesners patentrådgivning

Vi kan hjælpe med alle - og har allerede hjulpet med mange - spørgsmål om den nye patentdomstol, ligesom vi holdt en lang række oplæg om den nye ordning. Du kan også finde svar på en lang række spørgsmål på Plesners UPC-websider, som findes på både dansk og engelsk.  

Vi har en plan for, hvordan en UPC-sag skal tackles. Det er i den forbindelse nødvendigt både at have grundig viden om patentreglerne og UPC-systemet, og at have et stort hold, da forberedelsen er komprimeret.

Vi har mere omfattende erfaring end de fleste europæiske kontorer, da vi har været involveret i over halvdelen af alle patentsager, der har været ført i Danmark siden 2000 (så længe vi har ført statistik). Desuden er vi vant til at arbejde med tekniske eksperter og lave troværdige eksperterklæringer, da tekniske eksperter i Danmark afhøres, og derfor er nødt til at mene, hvad de skriver og kunne stå på mål for det. I mange lande har eksperterklæringer generelt lille værdi, og eksperterne afhøres ikke, hvilket kan friste til at eksperterklæringerne bliver mindre saglige og argumenterer mere, hvilket svækker værdien af erklæringen for dommerne. 

Hastighed er afgørende

Der er kun 3 måneder til at indgive svarskrift i krænkelsessager, og 2 måneder til at indgive svarskrift i ugyldighedssager, og systemet er "front-loaded", så alt skal indgives så hurtigt man kan, det vil sige med første processkrift. Det kræver, at man arbejder meget hurtigt på at finde de rigtige eksperter; finde de relevante mulige modhold og finde de rigtige argumenter i forhold til gyldighed og krænkelse; samtidig med at man overvejer den markedsmæssige betydning af sagen, og hvad man kan gøre for at mindske skaden af stridsproduktet eller et eventuelt forbud mod dette. 

Stort patent-team

Plesners store patent-team står klar til at hjælpe med UPC-sager og -spørgsmål. Vi har det største team af advokater og fuldmægtige, der beskæftiger sig med patenter, og vi har siden 2000 (så længe vi har ført statistik) været involveret i flere patentsager end noget andet advokatkontor i Danmark. Vi har 12 advokater og fuldmægtige, som overvejende beskæftiger sig med patenter og yderligere en række, som bl.a. laver patentsager. 

Stort netværk

Takket være vores førende position har vi tillige løbende kontakt til de bedste patentagenter i Danmark og patentadvokater i Europa og USA, så vi kan også anbefale relevante rådgivere til jer i andre lande. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om det nye patentsystem, så kontakt Plesners team for patentret

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret