NEKST-arbejdsgruppen "Mere sol og vind på land" præsenterer anbefalinger

Den nationale energikrisestab, NEKST, blev nedsat i forbindelse med regeringsgrundlaget for den nuværende regering i december 2022. NEKST-arbejdsgruppen "Mere sol og vind på land" har i februar 2024 udgivet en rapport med 27 anbefalinger, der alle hver for sig og samlet, skal sikre et temposkifte i udbygningen af vedvarende energi på land.

Om arbejdsgruppen og rapporten

NEKST-arbejdsgruppens formål er at identificere de barrierer, der i dag spænder ben for vedvarende energi på land, samt fremlægge og igangsætte konkrete initiativer undervejs, der kan nedbryde disse barrierer.

Gruppens arbejde har mundet ud i en rapport med 27 anbefalinger, der er kategoriseret efter tre overordnede temaer: Lokal opbakning, arealanvendelse og hurtigere processer. Hovedpunkterne under de tre kategorier beskrives i det følgende.

Lokal opbakning

Rapporten angiver, at lokal opbakning er væsentligt for at sikre en hurtigere proces for opførelse af VE-anlæg og for at undgå, at lokal modstand fører til, at kommuner skrinlægger projekter. For at imødekomme dette foreslår arbejdsgruppen bl.a., at der søges tidligere dialog mellem parterne og lokalsamfundet.

Arealanvendelse

Yderligere angiver rapporten, at et andet væsentligt element i udbygningen af VE-anlæg er lokaliseringen af egnede arealer. Hvis VE-produktionen på land skal firdobles inden vi rammer 2030, er der efter arbejdsgruppens vurdering brug for ca. 26.000 hektar solceller på land og ca. 28.500 hektar til vindmøller. Dette areal udgør 2,1 % af landbrugets areal i Danmark og 1,3 % af Danmarks samlede areal. Arbejdsgruppen mener derfor, at egnede arealer er til stede i Danmark og den reelle udfordring er at have en klog og effektiv arealanvendelse, hvor VE-anlæg og andre aktiviteter kan fungere i samspil.

Hurtigere myndighedsprocesser

I rapporten anfører arbejdsgruppen også, at myndighedsprocesser i mindre grad bør forsinke VE-projekter, hvorfor flest mulige barrierer i denne henseende bør fjernes.

Næste skridt

Næste skridt for arbejdsgruppen bliver at møde med ministeren for at evaluere status på arbejdsgruppens anbefalinger. Vi følger udviklingen tæt. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projekter for VE-anlæg, så kontakt Plesners team for Energi og Infrastruktur.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur