Yakkay vinder designsag

Yakkay A/S har med juridisk bistand fra Plesner fået medhold af Højesteret i en sag om gyldigheden af Yakkay A/S' registrerede EF-design af formen på en hjelm samt Stormwear ApS' krænkelse heraf.

Højesteret fastslog i sagen, at Yakkay A/S' registrerede EF-design er gyldigt med henvisning til, at Yakkay-hjelmens design efter en informeret brugers helhedsindtryk adskiller sig fra formen på de cykelhjelme, som Stormwear ApS havde påberåbt sig som grundlag for manglende nyhed, samt henset til at Yakkay hjelmen ikke kunne anses for at være en almindelig grundform for en cykelhjelm.

Højesteret fastslog endvidere, at Cocoons-hjelmen fremtræder som en kopi af Yakkay A/S' registrerede EF-design, hvorfor der forelå en krænkelse af Yakkay A/S' designret.

På baggrund af ovenstående fastslog Højesteret således, at det forbud som Sø- og Handelsretten havde nedlagt var sket med rette, dog med den ændring, at Stormwear ApS til Yakkay A/S skulle betale 75.000 kr. i vederlag og erstatning for den skete krænkelse, trods Yakkay A/S' manglende dokumentation for at have lidt et tab. Højesteret lagde i den forbindelse bl.a. vægt på Stormwear ApS' uberettigede fortjeneste.
 Højesterets dom må antages at blive ledende for fremtidige sager inden for designretten, idet dommen rummer alle vigtige aspekter af designretten, og idet det er første gang, at Højesteret tager stilling til gyldigheden af et registreret EF-design.
   
Advokat, partner Christian L. Bardenfleth førte sagen for Yakkay A/S.  


Seneste nyt om IP-ret

IP-ret