AstraZeneca vinder patentsag mod Krka

Den 18. februar 2016 vandt AstraZeneca en patentsag mod generika-producenten Krka og blev tilkendt erstatning og vederlag. Plesner har bistået AstraZeneca i sagen.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Krka Sverige AB ved markedsføring af lægemidlet Esomeprazol "Krka" i Danmark i perioden fra den 8. marts 2010 til den 27. maj 2014 (patentudløb) har krænket AstraZeneca AB's og AstraZeneca A/S' rettigheder til patent DK/EP 1 020 461.

AstraZeneca havde i 2010 anlagt en midlertidig forbudssag, men fogedretten nægtede ved kendelse af 10. december 2010 at fremme forbudsforretningen. AstraZeneca anlagde den 8. marts 2013 sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om erstatning. Sø- og Handelsretten fandt ved dom den 18. februar 2016, at Esomeprazol "Krka" var fremstillet i strid med et af de to påberåbte patentkrav. Sø- og Handelsretten tildelte på baggrund heraf AstraZeneca erstatning for afsætningstab samt vederlag.

Advokat Peter-Ulrik Plesner og advokat Kasper Frahm førte sagen for AstraZeneca.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret