Berendsen vinder sag i svensk Højesteret

Berendsen-koncernen har i den svenske Højesteret netop fået medhold i en afgørende del-sag mod Electrolux, som har relation til forurening af en række tidligere Electrolux-ejendomme. Plesner har været hovedrådgiver for Berendsen i sagen.

Plesners mangeårige klient, Berendsen, som er førende i Nordeuropa inden for tekstilservice, købte i 1991 Electrolux' svenske vaskeridivision med over 50 ejendomme. Det viste sig efterfølgende, at mange af ejendommene var forurenede, og Electrolux betalte i en årrække kompensation til Berendsen under en miljøgaranti.

I 2008 valgte Electrolux uden varsel at stoppe yderligere betalinger, selvom parterne vurderede, at der var væsentlige udestående forureninger. Electrolux påstod, at Berendsens krav var forældet. Berendsen anlagde derefter sag mod Electrolux.

Berendsen har gennemgået flere omstruktureringer, hvor bl.a. Berendsen-selskabet, der oprindeligt købte Electrolux-ejendommene, er ophørt med at eksistere. Det har givet komplikationer i sagen, da Electrolux mente, at kun det oprindelige Berendsen-selskab kunne anlægge sagen. Dette formalitetsspørgsmål er nu efter mange års behandling først ved to voldgiftsretter og derefter i det svenske domstolssystem endeligt blevet afgjort til Berendsens fordel af den svenske Højesteret.

Højesteretten har givet Berendsen medhold i, at det Berendsen-selskab, som anlagde sagen, har ret til at anlægge sagen om ejendomsforurening og forældelse. Electrolux er samtidig blevet pålagt at skulle godtgøre Berendsen sagsomkostninger med over DKK 9 mio., som er et meget stort beløb i en formalitetssag. Afgørelsen betyder dermed, at spørgsmålet om den påståede forældelse nu kan realitetsbehandles.

Sagen har været gennemført i nært samarbejde med det svensk-finske advokatfirma, Roschier.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret