KFI frasælger del af Domus Vista på Frederiksberg til udvikling af 127 ungdomsboliger

ApS KFI-Domus, som er ejet af KFI Erhvervsdrivende Fond, har frasolgt ca. 6.300 kvadratmeter af den markante Domus Vista ejendom på Frederiksberg. 

Den frasolgte del af ejendommen, som udgør hele centerdelens første sal, blev tidligere anvendt som plejehjem. Køberen er TK Development, som udvikler og opfører 127 ungdomsboliger på centerdelens første sal. KFI, der fortsat ejer centerdelens stueetage, vil samtidig med omdannelsen af ejendommens første sal udvikle erhvervsarealerne i stueetagen, hvor der etableres attraktive og tidssvarende erhvervslejemål.

De fornødne byggetilladelser til begge udviklingsprojekters realisering er på plads, og byggeriet påbegyndes derfor indenfor få uger og forventes færdiggjort i 2018.

Frasalget og udviklingsprojektet er tilrettelagt i tæt dialog og efter forhandling med ejeren af Domus Vistas højhus, som indgår i ejerforeningen.

Plesner har bistået KFI i forbindelse med salget til TK Development og forhandlingerne med ejerne af højhuset, PKA og Pensam.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom