Totalrådgiver frifundet i sag om milliardbyggeri

En erstatningssag i forbindelse med opførelse af et psykiatrisk sygehus er netop blevet afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Totalrådgiveren, der var repræsenteret af Plesner, blev frifundet.

I forbindelse med opførelse af et nyt psykiatrisk sygehus var der opstået tvist mellem entreprenørerne og bygherren om råhusentreprisen. Kravet fra entreprenørerne lød på knap 80 mio. kr. mod bygherren. I den netop afgjorte sag havde bygherren forsøgt at videreføre en stor del er kravet til totalrådgiveren på sygehusbyggeriet - med krav om erstatning og nedsættelse af totalrådgiverens honorar.

Plesner repræsenterede under sagen totalrådgiver, som er et interessentskab bestående af to arkitektfirmaer, samt totalrådgivers ansvarsforsikringsselskab.

Kendelsen fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed lød på en frikendelse af totalrådgiveren på stort set alle punkter i sagen. Hovedsagen endte med, at bygherren skal betale over 40 mio. kr. plus renter til entreprenørerne. Totalrådgiveren blev kun fundet erstatningsansvarlig for 1 mio. kr., og totalrådgiveren skal som eneste part i sagen ikke betale sagsomkostninger til voldgiftsretten.

Afviste krav om honorarnedsættelse

Den netop afgjorte sag bekræfter tendensen til, at rådgivere i stadig stigende grad bliver mødt med krav om honorarnedsættelse. Sådanne krav rammer rådgivere særligt hårdt, da krav om honorarnedsættelse ikke er forsikringsdækkede.

Særligt værd at bemærke ved den nye kendelse er, at voldgiftsretten blankt afviste de betydelige krav om nedsættelse af totalrådgiverens honorar, som bygherren havde fremsat. Kendelsen underbygger dermed, at barren for at nedsætte et honorar er og bør være forholdsvis høj.

Sagen er den første af en række voldgiftssager om milliardbyggeriet af det psykiatriske sygehus, hvor totalrådgiveren med Plesner som rådgiver også er involveret.

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise