Østre Landsret frifinder Nordic Cryobank

Østre Landsret har frifundet sædbanken, Nordic Cryobank ApS, i en række principielle sager om ansvar for donorsæd. Plesner repræsenterede Nordic Cryobank i sagskomplekset.

Østre Landsret har afsagt dom i sagerne om Nordic Cryobanks ansvar for donorsæd, og sædbanken blev frifundet for ethvert ansvar. Sagen omhandlede, hvorvidt sædbanken var ansvarlig for, at en donor viste sig at være en såkaldt mosaik for sygdommen NF1, og at et antal børn undfanget ved brug af sæd fra donoren har fået sygdommen. Donoren var ikke selv syg, men idet han havde mosaicisme for NF1, havde en fraktion af hans celler en genetisk mutation.

Sagerne er principielle og de første af denne art i Danmark.

Landsretten fandt, at Nordic Cryobank havde etableret processer til at sikre - og faktisk konkret foretog - en grundig screening af donoren. En screening med bl.a. fokus på mulige arvelige sygdomme hos donoren eller donors nære familie. Dette skete både i forbindelse med udvælgelsen af donoren og den efterfølgende benyttelse af donorsæden. Sædbanken havde overholdt de gældende regler, og de gennemførte screeninger overholdt standarderne på området.

Nordic Cryobank blev også frifundet for ansvar efter produktansvarsreglerne. Landsretten afgjorde, at produktet (donorsæden) ikke var defekt. Sagsøgerne kunne ikke med rette forvente, at sædbanken ved de foretagne tests og undersøgelser havde elimineret risikoen for, at en donor med en ikke umiddelbart konstaterbar mosaicisme for NF1 kunne videregive denne sygdom til donorbarnet.

Nordic Cryobank blev ligeledes frifundet for et erstatningsansvar baseret på et culpaansvar. Sædbanken havde altså ikke handlet uagtsomt. Endelig ville alle krav have været forældede.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret