Østre Landsret stadfæster dom om varemærkeret til Babette

Østre Landsret har den 28. marts 2017 stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen mellem Restaurant Babette ApS i Vordingborg og Guldsmeden Babette ApS om rettighederne til varemærket Babette. Plesner repræsenterede Restaurant Babette i sagen.

Østre Landsret har i sin dom henvist til de grunde, som blev anført af Sø- og Handelsretten i dommen af 1. april 2016, hvorefter det blev fastslået, at Restaurant Babette har opnået varemærkeret til navnet Babette igennem indarbejdelse, og at betegnelsen "Babette" ikke kan anses for at være beskrivende for mad og drikke.

Det blev endvidere fastslået, at mærkerne Brasserie Babette og Babette's, som Babette Guldsmeden Hotel brugte for deres restaurations- og barvirksomhed, udgjorde en krænkelse i forhold til Restaurant Babettes indarbejdede varemærke Babette i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 1 samt markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Restaurant Babette blev tilkendt 50.000 kr. i vederlag for den skete krænkelse.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret