A.P. Møller - Mærsk A/S vinder varemærkesag om stjernelogo

Østre Landsret har den 31. januar 2018 givet A.P. Møller - Mærsk A/S medhold i en varemærkesag mod virksomheden World Wide Traffic ApS om krænkelse af A.P. Møller - Mærsk A/S' syvtakkede stjernelogo. Den nye afgørelse stadfæster Sø- og Handelsrettens dom fra 2016 på alle punkter. Plesner førte sagen for A.P. Møller - Mærsk A/S.

I sagen fandt Østre Landsret, ligesom Sø- og Handelsretten, at den relevante kundekreds ville skabe en forbindelse mellem World Wide Traffic ApS' figurmærke i farverne lyseblå og hvid og A.P. Møller - Mærsk A/S' stærkt indarbejdede og velkendte varemærke, samt at World Wide Traffic ApS' brug af mærket ville medføre en utilbørlig udnyttelse af særpræget for A.P. Møller - Mærsk A/S' velkendte figurmærke (jf. varemærkelovens § 4, stk. 2).

Henset til, at direktøren for World Wide Traffic ApS var tidligere ansat hos A.P. Møller - Mærsk A/S, fandt retten endvidere, at der forelå en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, jf. § 18.

Østre Landsret stadfæstede, at A.P. Møller - Mærsk A/S skal tilkendes DKK 10.000 i vederlag og erstatning for den skete krænkelse. Dertil blev modparten dømt til at betale sagsomkostninger på DKK 35.000.

Advokat, partner Christian L. Bardenfleth har ført sagen for A.P. Møller - Mærsk A/S i både landsretten og Sø- og Handelsretten.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret