Bjørn Wiinblads Fond vinder sag om licensaftale

Østre Landsret har givet Bjørn Wiinblads Fond medhold i en sag om fortolkning af en mere end 20 år gammel licensaftale. Landsretten gav Bjørn Wiinblads Fond medhold i, at licensaftalen var gyldigt ophævet, og ændrede dermed Sø- og Handelsrettens afgørelse fra 2017. Plesner førte sagen for Bjørn Wiinblads Fond.

Sagen drejede sig om en licensaftale fra 1997 mellem Bjørn Wiinblad og en urmager, som gav urmageren en ret til mod vederlag at benytte nogle af Bjørn Wiinblads tegninger til produktion og salg af ure. Aftalen indeholdt bl.a. en klausul, der i tilfælde af Bjørn Wiinblads død gav urmageren ret til, uden at svare vederlag til boet, "at anvende de af licensgiveren dertil frigivne tegninger m.v. til fortsat urproduktion og salg, så længe licenstageren måtte ønske det."

Udover en prøvekollektion fra 1998, som var blevet vist frem på tre europæiske urmesser, var licensaftalen imidlertid aldrig blevet udnyttet, og urmageren havde derfor aldrig betalt royalty til Bjørn Wiinblad.

Efter Bjørn Wiinblads død i 2006 blev Bjørn Wiinblads Fond stiftet i overensstemmelse med Bjørn Wiinblads testamente.I 2012 indgik fonden en eksklusiv licens- og brugsretsaftale med Rosendahl Design Group vedrørende rettighederne til Bjørn Wiinblads værker.

I 2015 rettede urmageren imidlertid henvendelse til fonden vedrørende en påtænkt relancering af urene med Bjørn Wiinblads motiver i medfør af licensaftalen, hvilket efter forgæves drøftelser mellem parterne førte til anlæggelse af sagen.

Østre Landsret gav i sin dom af 14. september 2018 Bjørn Wiinblads Fond medhold i, at aftalen var gyldigt ophævet, og at ovennævnte klausul ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten fortolkede klausulen og aftalen i sin helhed således, at det skulle anses for at være en forudsætning for licenstagerens rettigheder efter klausulen, at der var en igangværende urproduktion og salg på tidspunktet for Bjørn Wiinblads død. Sø- og Handelsretten var kommet frem til det modsatte resultat.

Som konsekvens heraf gav Østre Landsret også fonden medhold i, at urmageren skulle anerkende, at enhver form for fremstilling, salg og markedsføring af ure med Bjørn Wiinblads motiver vil udgøre en ophavsretskrænkelse.

Advokat, partner Christian L. Bardenfleth førte sagen for Bjørn Wiinblads Fond for både Østre landsret og Sø- og Handelsretten.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret