Harpun vinder sag over Knudsen Kilen om udformning af murbeslag

Harpun må fortsat sælge sine murbeslag til brug for indmuring og eftermontering af vinduer. Det har Sø- og Handelsretten afgjort den 9. september 2019. Plesner bistod Harpun i sagen.

Knudsen Kilen A/S anlagde den 1. oktober 2018 sag mod sin konkurrent Harpun A/S med påstand om, at Harpun skulle ophøre med at markedsføre og sælge fire forskellige murbeslag, som Knudsen Kilen mente var ulovlige produktefterligninger af Knudsen Kilens tilsvarende produkter.

Knudsen Kilen havde i årene 2005–2015 brugsmodelbeskyttelse på fire murbeslag til montering af karme til vinduer eller døre. Efter udløbet af brugsmodelbeskyttelsen begyndte Harpun at producere og sælge fire murbeslag, som ubestridt har Knudsen Kilens murbeslag som forlæg.

Harpun gjorde gældende, at Harpun opfyldte et behov i markedet, og at Knudsen Kilens produkter ikke nød beskyttelse efter udløbet af brugsmodellen. Harpun gjorde yderligere gældende, at Knudsen Kilen ikke havde fremlagt nogen dokumentation for, at der ved udformningen af Knudsen Kilens produkter var truffet designmæssige valg. Harpun påstod endelig, at selv hvis det antoges, at Knudsen Kilens produkter nød beskyttelse, ville Harpuns murbeslag ikke udgøre en krænkelse heraf, idet de i udseende adskilte sig på flere væsentlige punkter og i øvrigt havde forbedrede tekniske egenskaber i flere henseender.

Den 9. september 2019 gav Sø- og Handelsretten medhold i sagen. Retten fastslog, at Knudsen Kilens murbeslag ikke nød udformningsbeskyttelse efter markedsføringsloven, da beslagenes udseende alene var betinget af deres tekniske, funktionelle karakter, og da der ikke ved konstruktionen havde været taget designmæssige eller æstetiske hensyn. Retten fandt endvidere, at Harpuns markedsføring af sine produkter i produktblade (og i øvrigt) hverken var vildledende, aggressiv eller utilbørlig.

Sagen er interessant, fordi Sø- og Handelsretten bekræfter, at det ikke gjorde nogen forskel for bedømmelsen, at der inden for rammerne af den tekniske funktion kunne være truffet andre valg ved udformningen af Knudsen Kilens murbeslag. Det afgørende for at opnå udformningsbeskyttelse af tekniske produkter er ikke om der var mulighed for at træffe designmæssige valg. Det afgørende er, om der reelt er truffet designmæssige valg.


Plesner bistod Harpun i sagen.

Læs Sø- og Handelsrettens dom her

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret