Forretningshemmeligheder misbrugt af konkurrent

Sø- og Handelsretten har netop afsagt dom i en sag om misbrug af forretningshemmeligheder. Retten fandt, at den danske virksomhed Emco havde misbrugt den finske virksomhed Valmets forretningshemmeligheder.
Plesner repræsenterede Valmet i sagen.

Valmet Automation Inc. (Valmet) lancerede i 2012-2013 en række apparater til kemisk analyse. I 2015 blev en række tidligere Valmet-ansatte ansat hos EMCO Controls A/S (Emco). I 2016 lancerede Emco en række apparater, der udførte samme funktioner som Valmets produkter. Emcos udviklingsarbejde var påbegyndt i 2015.
 
Sagen angik bl.a., om Emco i udviklingen af deres apparater havde gjort brug af Valmets forretningshemmeligheder.

Sø- og Handelsretten fandt, at Valmets opskrifter (algoritmer), software og det bagvedliggende datasæt nød beskyttelse efter lov om forretningshemmeligheder, da de hverken var almindeligt kendte eller tilgængelige, og da de utvivlsomt havde handelsværdi for Valmet. Sø- og Handelsretten fandt også, at kravet om, at oplysningerne skal være blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse, var opfyldt, da Valmets apparater indeholdt en særlig teknisk foranstaltning, der forhindrede kunder og konkurrenter i at få kendskab til de opskrifter og den software, der ligger i Valmets apparater. 

Om rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Kravet om rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse blev udtrykkeligt indført i dansk ret med lov om forretningshemmeligheder. Dommen, der så vidt ses er den første dom afsagt efter lov om forretningshemmeligheder, viser, at det er op til indehaveren af hemmeligheden at bevise, at kravet om rimelige foranstaltninger er opfyldt. Dommen viser, at man som hemmelighedsindehaver løbende bør være opmærksom på, hvordan man begrænser adgangen til hemmeligheder, der potentielt kan udledes af lancerede produkter.

Om beskyttelse af algoritmer

Sø- og Handelsretten nægtede ophavsretlig beskyttelse af Valmets algoritmer med henvisning til, at disse udgjorde idéer eller principper. Sø- og Handelsretten fandt dog, at algoritmerne (opskrifterne) nød beskyttelse efter lov om forretningshemmeligheder. Dommen viser, at man som indehaver af algoritmer ikke står uden beskyttelse, men at man i stedet for ophavsretten må beskytte sine algoritmer efter lov om forretningshemmeligheder.

Bevis for brug af Valmets forretningshemmeligheder

Afgørelsen er ligeledes interessant for spørgsmålet om bevis for konkurrenters brug af forretningshemmeligheder. 

Sø- og Handelsretten fremhævede bl.a., at måleafvigelserne mellem Valmets og Emcos produkter var væsentligt mindre, end der kunne forventes mellem konkurrerende parters apparater udviklet uafhængigt af hinanden, og at Emcos produkter indeholdte de samme tre software-bugs, som fandtes i Valmets produkter.

Emco skal betale 2 mio. kr. i erstatning.

Afgørelsen kan læses her.

Dommen kan ankes.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret