Plesner repræsenterer European Energy A/S i forbindelse med nye grønne hybridobligationer

Plesner repræsenterer European Energy A/S i forbindelse med selskabets udstedelse af nye grønne hybridobligationer og parallel skriftlig procedure for at ændre vilkårene for selskabets eksisterende grønne seniorobligationer.

Plesner repræsenterer European Energy i forbindelse med selskabets udstedelse af EUR 75.000.000 callable subordinated green capital securities med udløb i 3020 (de "grønne hybridobligationer").

De grønne hybridobligationer blev med succes prissat den 9. september 2020 med en initial fast årlig kuponrente på 6,125%. De grønne hybridobligationer vil være efterstillet anden gæld, således at obligationerne kun er foranstillet selskabets aktiekapital og visse typer af efterstillede aktionærlån. De grønne hybridobligationer vil have en løbetid på 1.000 år og kan ikke førtidsindfries i en periode på tre år fra udstedelsesdagen indtil "first call date". Nettoprovenuet fra de grønne hybridobligationer forventes anvendt til at finansiere eller refinansiere kvalificerede projekter i overensstemmelse med European Energy's Green Bond Framework.

Parallelt med udstedelsen af de nye grønne hybridobligationer har European Energy også med succes gennemført en skriftlig procedure og relateret "consent solicitation" i relation til selskabets udestående EUR 200.000.000 senior secured callable floating rate green bonds med udløb i 2023 (de "grønne seniorobligationer"). Obligationsejere, der repræsenterede 98,35% af det justerede nominelle beløb for de grønne seniorobligationer, svarede i den skriftlige procedure, og heraf stemte 95,63% for selskabets forslag om at ændre obligationsvilkårene for at give tilladelse til at udstede efterstillede gældsinstrumenter og andre ændringer relateret hertil. Plesner rådgiver også European Energy om alle aspekter vedrørende den skriftlige procedure og den relaterede "consent solicitation" i relation til de grønne seniorobligationer.

Grøn og bæredygtig finansiering er et væsentligt fokus for Plesner, og vi er stolte over at repræsentere European Energy på endnu en succesfuld grøn obligationsudstedelse.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans