Plesner bistår Trustpilot i forbindelse med børsnotering på London Stock Exchange

Den danske online forbrugeranmeldelsesplatform Trustpilot er den 26. marts 2021 blevet optaget til handel og officiel notering på London Stock Exchange. Plesner har rådgivet Trustpilot med de danske aspekter af børsnoteringen og den forudgående omstrukturering af koncernen i forbindelse med etablering af nyt moderselskab for koncernen i England.

Trustpilot er markedsledende inden for forbrugeranmeldelser online og har månedligt omkring én million nye forbrugeranmeldelser. Koncernen har kontorer i København, New York, Denver, London, Berlin, Melbourne, Edinburgh og Vilnius.

Børsnoteringen sker til en markedsværdiansættelse af koncernen på GBP 1,08 mia. og omfatter et udbud og salg af aktier svarende til 44 % af aktierne i selskabet. Provenuet fra udbuddet og salg af aktier som led i børsnoteringen udgør GBP 473 millioner. I tillæg hertil har emissionsbankerne en sædvanlig overallokeringsret på en større aktiepost.

Plesner er stolte over at have bistået Trustpilot. Plesners team på transaktionen blev ledet af Micha Fritzen, Lars Bunch, Jef Nymand Hounsgaard og Morten Vibe.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret