European Energy udsteder EUR 300 mio. grønne obligationer og en grøn revolverende kreditfacilitet på EUR 45 mio.

Plesner repræsenterer European Energy i forbindelse med udstedelse af EUR 300 mio. sikrede grønne seniorobligationer med løbetid til 2025 (”grønne obligationer”) og samtidig etablering af en ny grøn revolverende kreditfacilitet på EUR 45 mio.

De grønne obligationer blev den 1. september 2021 prissat til en margin på 3.75% plus tre måneders EURIBOR (minimum nul). Nettoprovenuet fra de grønne obligationer vil blive brugt i overensstemmelse med European Energy's nye Green Finance Framework, herunder til at tilbagekøbe og indløse virksomhedens eksisterende sikrede grønne seniorobligationer på EUR 200 mio. (de ”eksisterende obligationer”) i henhold til et kombineret købstilbud og en tidlig indløsningsproces.

De nye grønne obligationer har muliggjort en omfattende opdatering af vilkår og betingelser for European Energy’s seniorobligationer, som vil give virksomheden fleksibilitet til at udvikle sin kapitalstruktur og til at understøtte virksomhedens strategiske ambitioner og vækst.

Plesner rådgav European Energy om alle aspekter ved transaktionen, herunder (i) udstedelse af nye grønne obligationer og den tilhørende tilpasning af vilkår, (ii) etableringen af den nye grønne revolverende kreditfacilitet, (iii) købstilbud og tidlig indløsningsproces for så vidt angår eksisterende obligationer, og (iv) udviklingen af det nye Green Finance Framework.

Plesner har fokus på grøn og bæredygtig finansiering, og vi er glade for at repræsentere European Energy i forbindelse med denne vellykkede grønne finansieringstransaktion.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans