Sonion vinder patentsag mod Huawei og Sony

Efter anmodning fra det danske selskab Sonion har Sø- og Handelsretten ved kendelse afsagt den 21. juni 2022 nedlagt midlertidigt forbud mod salg af en række høretelefoner markedsført af de verdensomspændende elektronikvirksomheder Sony og Huawei. Sonion blev under sagen bistået af Plesner.

Sagen vedrørte beskyttelsen af en række af Sonions patent- og brugsmodelrettigheder på en såkaldt knogleforankret VPU, der indgik i en række høretelefoner markedsført af Sony og Huawei.

Hovedspørgsmålene i sagen var, om 

  1. Sonions påstande var tilstrækkeligt klare til at kunne danne grundlag for et midlertidigt forbud;
  2. Sonions patent- og brugsmodelrettigheder var gyldige; og
  3. Sony og Huaweis produkter krænkede Sonions rettigheder.

Midlertidigt forbud nedlagt

Ved to kendelser afsagt den 21. juni 2022 traf Sø- og Handelsretten afgørelse om nedlæggelse af midlertidigt forbud mod markedsføring og salg af høretelefoner markedsført af Sony og Huawei i Danmark.

De nedlagte midlertidige forbud er baseret på to danske brusmodeller og et europæisk patent tilhørende Sonion. Huawei og Sony gjorde i forhold til to af rettighederne gældende, at Sonion ikke var berettiget til et midlertidigt forbud baseret på håndhævelse af krav 1 i kombination med krav 2 og 3. Dette blev dog afvist af retten, som gav Sonion medhold i, at der kunne nedlægges forbud på grundlag af et underkrav (krav 1 i kombination med krav 2 og 3).

I forhold til gyldigheden af Sonions rettigheder gjorde Sony og Huawei gældende, at rettighederne manglede basis, nyhed og opfindelses- eller frembringelseshøjde. Sø- og Handelsretten fandt dog, at Sony og Huawei ikke havde godtgjort, at Sonions rettigheder var ugyldige.

Endelig fandt Sø- og Handelsretten, at Sonion havde sandsynliggjort at der forelå en krænkelse af Sonions rettigheder.

På denne baggrund nedlagde Sø- og Handelsretten forbud mod Huawei og Sonys markedsføring af de krænkende produkter.

Afgørelsen er interessant, idet den bl.a. slår fast, at der kan nedlægges midlertidigt forbud på grundlag af et afhængigt underkrav, ligesom sagen omhandler flere interessante problemstillinger, f.eks. standarden for frembringelseshøjde for brugsmodeller, påstandsformulering i sager om midlertidige forbud og påbud og habilitet for European Patent Attorneys som ekspertvidne.

Det vides endnu ikke, om sagen vil blive kæret.

Sagen blev ført af Plesner af et team bestående af advokat Mikkel Vittrup, advokat Peter-Ulrik Plesner og advokatfuldmægtig Jakob Dolmer.

Sonion blev ydermere bistået af Inspicos.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse af 21. juni 2022 i sagen mod Huawei og Power

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse af 21. juni 2022 mod Sony

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret