Plesner rådgiver Equinor ved køb af den danske soludvikler BeGreen

Plesner har rådgivet det norske energiselskab Equinor ved købet af den danske soludvikler BeGreen. Købet omfatter det fulde ejerskab af BeGreen.

BeGreen har siden sin etablering udviklet og leveret solprojekter med en kapacitet på mere end 700 MW. Equinor har tidligere investeret i sol- og batteriselskaber, og transaktionen understøtter Equinors ønske om at udvide og styrke sin portefølje inden for vedvarende energi i Europa.

BeGreen fungerer - også efter transaktionen - som udvikler af de solprojekter, der på nuværende tidspunkt ligger i selskabet. BeGreens portefølje af udviklingsprojekter udgør tilsammen over 6 GW placeret i henholdsvis Danmark, Sverige og Polen.

Det er Equinors forventning, at udviklingsporteføljen i BeGreen leverer et projektafkast på 4-8 pct., når anskaffelsesprisen medregnes, hvilket ligger inden for Equinors forventede realafkast på projekter inden for vedvarende energi.

Plesner har rådgivet Equinor i alle aspekter af transaktionen, herunder due diligence, forhandling samt indgåelse af transaktionsaftaler.

Plesners team på transaktionen bestod af et større team med kompetencer inden for energi og infrastruktur, selskabsret, skat, ansættelsesret m.fl. Kerneteamet bestod af Niklas Korsgaard Christensen, Frederik Leth Keller, Johannes Wieth-Klitgaard, Agnes Skovlund Jensen, Emilie Lauenborg Breitenstein, Jacob Borum, Peter Barsøe Østergaard, Tina Brøgger Sørensen og Malene Nyegaard.  

Læs pressemeddelelsen fra Equinor.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Læs alle insights om Energi og Infrastruktur