Alma Property Partners og RUBIK Properties indgår joint venture om køb af industri- og lagerejendomme

Det svensk-baserede ejendomsinvesteringsselskab Alma Property Partners har gennem sit svenske datterselskab Alma III Group Holding AB indgået et joint venture med RUBIK Properties om køb af industri- og lagerejendomme. Plesner har rådgivet Alma Property Partners i forbindelse med etableringen af joint venturet, herunder indgåelsen af ejeraftale og asset management aftale med RUBIK Properties, samt rådgivet joint venture selskabet i forbindelse med opkøb af de første to ejendomme til porteføljen.

Alma Property Partners er en af nordens førende ejendomsinvesteringsselskaber.  

Som et led i Alma Property Partners øgede aktiviteter på det danske ejendomsmarked har Alma Property Partners indgået et joint venture med RUBIK Properties, hvor RUBIK Properties - via et joint venture selskab - skal source og udvikle en større ejendomsportefølje bestående af industri- og lagerejendomme i og omkring Storkøbenhavn. 

Allerede på nuværende tidspunkt har parterne foretaget opkøb af to ejendomme til porteføljen, og i 2023 forventer parterne at udbygge porteføljen betydeligt.  

Plesners team, der har bistået Alma Property Partners i forbindelse med indgåelsen af ejeraftalen og asset management aftalen samt bistået joint venture selskabet med opkøb af de første ejendomme til porteføljen, er Mads Berg, Kasper Haarløv Pedersen, Simon Winther Bjerregaard, Emilie Lauenborg Breitenstein, Nils Svendsen, Christian Gjørtsvang og Sarah Lindegaard Olafsson.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom