Vækstfonden rejser 2,4 mia. kr. i Dansk Vækstkapital III

Vækstfonden, der nu er en del af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, (EIFO) har afholdt final closing i Dansk Vækstkapital III, som er en dansk "fund of funds" med fokus på investeringer i venturefonde og buy-out fonde med en dansk vinkel. Fonden fik et samlet tilsagn på i alt DKK 2,4 mia. Plesners Private Investment Funds team har rådgivet Vækstfonden i alle faser af fondens strukturering og etablering, herunder bistået i forbindelse med onboardingen af investorer.

Vækstfonden, nu EIFO, er en dansk selvstændig offentlig virksomhed, der fungerer som statens investeringsfond, og som har diverse fonde under forvaltning, herunder Dansk Vækstkapital III, hvis overordnede formål er at give nye samt mindre og mellemstore virksomheder adgang til risikovillig kapital.

Dansk Vækstkapital III's overordnede strategi er at foretage investeringer i venturefonde og buy-out fonde med en dansk vinkel, og derved at investere investorernes midler indirekte i virksomheder, som falder indenfor Dansk Vækstkapital III's overordnede formål.

Dansk Vækstkapital III lukkede med et samlet tilsagn på DKK 2,4 mia.

Plesners Private Investment Funds team rådgav Vækstfonden i alle faser af struktureringen og etableringen af Dansk Vækstkapital III, herunder i relation regulatoriske samt skattemæssige problemstillinger.

Plesners team på sagen bestod af Jonatan Strenov og Jef Nymand Hounsgaard 

Læs pressemeddelelse fra Dansk Vækstkapital

 

Seneste nyt om Private Investment Funds

Private Investment Funds