Zealand Pharma gennemfører et vellykket accelereret bookbuilding-udbud til en værdi af 1,5 mia. kr.

Plesner er glade for at havde bistået vores mangeårige klient Zealand Pharma i forbindelse med en kapitalforhøjelse via et accelereret bookbuilding-udbud gennem en privat placering af 6.578.948 nye aktier. Bruttoprovenuet ved udbuddet er ca. 1,5 mia. kr.

Zealand Pharma har gennemført en vellykket privat placering af nye aktier til en kurs på 228 kr. pr. aktie, hvilket har tilvejebragt et bruttoprovenu på ca. 1,5 mia. kr. Plesner er stolte af at have bistået vores mangeårige klient Zealand Pharma i forbindelse med denne vigtige kapitalrejsning.

Zealand Pharma har i forbindelse med udbuddet udarbejdet et noteringsprospekt. 

Provenuet gør Zealand Pharma i stand til at understøtte deres udvikling af aktiver indenforbehandling af sjældne sygdomme og forsøge at finde en stærk strategisk partner til fremtidig kommercialisering. Derudover kan Zealand Pharma fremme deres kandidater i den kliniske fase, herunder deres fedme/metaboliske sygdomsportefølje, udvikle yderligere peptid-kandidater fra pre-klinisk udvikling til tidlig klinisk udvikling, samt fortsætte deres forskning og udvikling af yderligere peptid-kandidater.

Plesner fungerede som juridisk rådgiver for Zealand Pharma i forbindelse med det accelererede bookbuilding-udbud, Cooley LLP fungerede som amerikansk juridisk rådgiver for selskabet vedrørende amerikansk ret. Danske Bank A/S, Goldman Sachs International, Jefferies GmbH og Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland fungerede som joint global coordinators og joint bookrunners og Kempen & Co. fungerede som lead manager.

Zealand Pharma er et dansk biotekselskab grundlagt i 1998. Selskabet  er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen og har fokus på opdagelse, udvikling og design af innovativ peptid-baseret medicin. 

Plesner team bestod af Thomas Holst Laursen, Micha Fritzen, Mikkel Rostock-Jensen, Sofie Riisgaard Mathiesen og Simon Nybo Holgersen

Seneste nyt om Capital Markets

Capital Markets