Plesner strukturerer et grundlæggende forretningsområde: Commercial Contracts

En skriftlig aftale eller kontrakt er ofte udgangspunktet for et samarbejde, opdyrkning af ny virksomhed eller som middel til risikostyring. Plesners advokater inden for forretningsområdet Commercial Contracts yder rådgivning til en lang række klienter om indgåelse og opfyldelse af aftaler, som sikrer, at erhvervslivet fungerer.

Vores speciale er aftaler og kontrakter
Teamet består af partnere og advokater, som hver har opbygget know how inden for et udvalg af aftale- og kontrakttyper. Dermed er klienten sikret nuanceret, tilbundsgående juridisk og tidssvarende rådgivning, uanset hvilken aftale eller kontrakt klienten har behov for.

Teamet rådgiver inden for bl.a. følgende aftale- og kontrakttyper: 

 • Agentaftaler
 • Distributionsaftaler
 • Facility Management-aftaler
 • Forhandleraftaler/eneforhandleraftaler
 • Forpagtning, leje og koncession
 • Franchiseaftaler
 • Hemmeligholdelsesaftaler
 • Indkøbsbetingelser
 • Interessentskabskontrakter
 • Joint Venture-aftaler
 • Konsignationsaftaler
 • Køb- og salgskontrakter
 • Leasingaftaler (operationel og finansiel)
 • Letters of Intent
 • Leverandøraftaler
 • Licensaftaler
 • Logistik- og warehousingkontrakter
 • Produktionsaftaler
 • Rådgiveraftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Samarbejdsaftaler
 • Service Management-aftaler
 • Service- og vedligeholdelsesaftaler
 • Selektive distributionsaftaler
 • Udviklingsaftaler
 • Underleverandøraftaler back-to-back
 • Vedtagne standardvilkår

Vores klienter
Forretningsområdets advokater yder rådgivning til førende store og mellemstore danske og udenlandske virksomheder, herunder multinationale selskaber, industrivirksomheder, medicinalvirksomheder, leasingselskaber, transport- og logistikvirksomheder, importørvirksomheder, kapitalfonde, produktions- og salgsselskaber og finansieringsselskaber samt rådgivningsvirksomheder.

Yderligere information
Du kan læse mere om forretningsområdet Commercial Contracts og om de tilknyttede advokater og partnere her. Du er også velkommen til at kontakte Plesners partnere Frants Dalgaard-Knudsen og Jacob Ørskov Rasmussen.