"Strukturneutralitet i momssystemet" - endnu en ph.d. i momsret hos Plesner

Juridisk konsulent, Casper Bjerregaard Eskildsen, har erhvervet ph.d.-graden for afhandlingen "Strukturneutralitet i momssystemet". 

Afhandlingen analyserer de momsretlige konsekvenser af en række udvalgte samarbejds- og organisationsformer, herunder offentlig-private partnerskaber (OPP), forholdet mellem et hovedkontor og dets faste forretningssted samt insourcing og outsourcing. Derudover analyserer afhandlingen de mekanismer, der skal sikre, at moms ikke udgør en omkostning for den enkelte virksomhed, herunder reglerne om fællesregistrering og cost sharing samt den statslige og kommunale momsrefusionsordning.

Som juridisk konsulent hos Plesner rådgiver Casper om momsret og deltager i forberedelsen af retssager.   

Kontakt venligst Casper Bjerregaard Eskildsen for yderligere information.