Associeret partner Catherine Marianne Tholstrup og advokatfuldmægtig Trine Korsgaard publicerer artikel i Revision & Regnskabsvæsen

OTC Derivater og Clearingforpligtelsen er fokus i den artikel, som associeret partner Catherine Marianne Tholstrup og advokatfuldmægtig Trine Korsgaard har publiceret i Revision & Regnskabsvæsen nr. 4. Artiklen slår fast, at OTC derivatmarkedet står på tærsklen til en ny æra. Indgåelse og afvikling af OTC derivater har indtil nu primært været reguleret af bilaterale aftaler, men nu er det tid til reformer. Gennemsigtigheden på derivatmarkedet skal fremmes og de risici, som lovgivere verden over siden 2008 har forbundet med et ureguleret OTC derivatmarked, skal reduceres.