Ny temaside om den fælles patentdomstol

Den kommende fælleseuropæiske patentdomstol (UPC) vil medføre store ændringer for patenthavere og teknologitunge virksomheder. Plesner lancerer nu en temaside, hvor alle interesserede kan holde sig opdateret og finde information om UPC.

UPC-aftalen indebærer, at en lang række patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger frem for ved de almindelige, nationale retsinstanser. Samtidig med patentdomstolsaftalen indføres også et europæisk enhedspatent. Opstarten af UPC er forsinket på grund af et søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol, men det forventes, at UPC bliver en realitet i løbet af 2018.

Plesner har nedsat en UPC Taskforce, som i flere år har fulgt arbejdet med UPC og har opbygget et indgående kendskab til de nye UPC-regler. Nu lancerer Plesners UPC Taskforce en særlig temaside med de mest relevante informationer vedrørende UPC, og hvor alle interesserede løbende kan holde sig opdateret.

Læs mere på plesner.com/upc

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret