Ny bog om den fælles patentdomstol

Plesner udgiver på Djøf Forlag bogen "Den europæiske patentdomstol", der indeholder en samlet fremstilling på dansk af retsplejen ved den kommende fælles patentdomstol. Patentdomstolen (UPC) bliver en markant styrkelse af patenthavernes rettigheder og vil skabe helt nye rammer for virksomheders håndtering af patenter. Det gælder både for patentaktive virksomheder og virksomheder, som risikerer at krænke et patent.

Forfatterne bag bogen "Den Europæiske patentdomstol" er advokat, partner Peter-Ulrik Plesner, advokat, partner Sture Rygaard, advokat, partner Mikkel Vittrup og advokat Peter Nørgaard.
Patentdomstolsordningen indfører et væsentligt hurtigere og geografisk mere udbredt system end det nuværende system med national håndhævelse. En kompliceret patentsag afgøres på bare et år med virkning for alle de 25 deltagende EU-lande. Det gør både patenthaverens krænkelsessager og tredjemands ugyldighedssager hurtigere og mere effektive end i dag.

Alle teknologi- og innovationsaktive virksomheder, leverandører, distributører, grossister og forskningsinstitutioner, hvad enten de selv har en patentportefølje eller ej, skal fremover være klar til, med kort varsel, at forsvare sig i et af de 25 EU-lande med risiko for ellers at miste markedet i de 25 EU-lande. Patenthavere skal på samme måde være klar til at forsvare gyldigheden af deres patenter med kort varsel.

Grundig indføring i UPC-systemet

Den nye bog om patentdomstolen giver en grundig og overskuelig indføring i det nye system, der på væsentlige punkter adskiller sig fra dansk ret. Bogen forholder sig til de styrker og svagheder, der er forbundet med det nye system og giver konkrete løsningsforslag til, hvordan såvel patenthavere og potentielle krænkere bedst kan navigere i det nye system.

Som en væsentlig del af bogen gennemgås den særlige fravalgs- og overgangsordning, der i mindst syv år giver mulighed for sagsanlæg både ved nationale domstole og ved den nye patentdomstol, og som giver patenthavere mulighed for at melde sig helt ud af ordningen. 

Bogen er skrevet med udgangspunkt i dansk ret, sådan at forskelle og ligheder mellem danske patentretssager og sager ved UPC trækkes op. Endvidere indeholder fremstillingen en omfattende regelsamling med de væsentligste regler vedrørende den nye patent- og domstolsordning.


Læs mere på Djøf Forlags hjemmeside om bogen "Den europæiske patentdomstol"

Førende team inden for patentret

Plesner råder over Danmarks største og stærkeste hold af patentretsadvokater. Vi rådgiver om og fører hvert år et betydeligt antal sager om patentspørgsmål. 
Læs mere

 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret