Ny bog om life science jura

Djøf Forlag har netop lanceret en ny udgave af bogen "Life Science Jura", der sætter fokus på regler og praksis inden for medicin- og medicoindustrien. Bogen er skrevet af Karen Dyekjær og partner i Plesner Mikkel Vittrup - med bidrag fra de to Plesner-advokater Mette Hygum Clausen og Mette-Marie Henrichsen.

Bogen "Life Science Jura - med fokus på medicin- og medicoindustrierne" er relevant for alle, der beskæftiger sig med de juridiske aspekter af life science-området.
I bogen opridses regler og praksis i forbindelse med godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler. Gennemgangen omfatter også biologiske lægemidler og andre områder, der har særlig betydning for lægemiddelindustrien. Forskningsområdet inden for life science-industrien er tillige medtaget, herunder beskyttelse af enerettigheder.

De seneste år har i højere grad vist et overlap mellem medicin- og medicoindustrien, der fremstiller medicinsk udstyr, hvorfor regler og praksis her inden for tillige behandles.

Life Science Jura

Overblik over bogens kapitler:

1 - Lægemiddelsektoren
1A - Medicinsk udstyr
2 - Godkendelse af lægemidler og databeskyttelse
3 - Kliniske forsøg
4 - Prisfastsættelse af lægemidler samt tilskudsregler
5 - Særligt om parallelimport og paralleldistribution
6 - Markedsføring og reklame, herunder i forhold til såvel lægemidler som medicinsk udstyr
7 - Konkurrenceretlig regulering
8 - Regulering af forskning
9 - Om eneretsbeskyttelse af forskningsresultater
10 - Farmako- og velfærdsøkonomisk betragtning af medicinmarkedet

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret