Plesner deltager i UPC-prøveretssag

Plesner har netop deltaget i en stor europæisk prøveretsag (mock trial) om krænkelse af patenter. Den fiktive sag er en del af de europæiske patentdommeres forberedelse til den kommende fælles patentdomstol UPC.

Hvert år i oktober mødes ca. 50 europæiske patentdommere i Italien for at udveksle erfaringer om patentsager. Dommerne afholdt i forbindelse med årets møde en fiktiv retssag (mock-trial) med brug af de kommende regler i det nye enhedspatent og den fælles patentdomstol (UPC).

Parterne i sagen var et fransk og et italiensk selskab. Sagen vedrørte krænkelse af patenter i Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Schweitz og Spanien. Der var konflikt om bl.a. jurisdiktion, patentets omfang og beregningen af erstatning i de forskellige lande. Plesner-partner Jeppe Brinck-Jensen repræsenterede den fiktive sagsøger sammen med en fransk advokat. Sagsøgte var repræsenteret af advokater fra Belgien og Schweiz.

Sagen var et led i arbejdet med at forberede patentdommere i Europa til at kunne gennemføre retssager under UPC og det nye europæiske enhedspatent.

Ikke klarhed over startdato for UPC

Det er fortsat ikke fastlagt, hvornår UPC og det nye europæiske enhedspatent træder i kraft. Det nye patentsystem afventer blandt andet, at både Tyskland og Storbritannien ratificerer aftalen. Hvornår det sker er fortsat usikkert på grund af Brexit og en verserende tysk retssag, som skal afgøres, før Tyskland kan ratificere aftalen.

Plesner følger udviklingen tæt og vil løbende komme med nyt om UPC.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret