Plesner opruster inden for erhvervsstrafferet - indgår strategisk samarbejde med tidligere chef for PET og SØIK

Som følge af danske og internationale myndigheders tiltagende fokus på compliance og retshåndhævelse og dermed de betydelige økonomiske og strafferetlige risici som virksomheder og deres ledelser står over for, opruster Plesner sine ressourcer og kompetencer inden for erhvervsstrafferet og compliance. Pr. 1. september 2020 er forhenværende øverste chef for PET og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), advokat Jens Madsen, tilknyttet Plesner som Special Advisor. Jens Madsen vil sammen med Plesners øvrige team være med til at sikre Plesner en førende position inden for rådgivning af vores klienter på det erhvervsstrafferetlige område.

En af Danmarks førende erhvervsstrafferetseksperter

Jens Madsen har som en af landets førende specialister inden for erhvervsstrafferet en betydelig og enestående erhvervserfaring gennem sine tidligere ledende stillinger på henholdsvis myndighedssiden og i den private sektor. Jens Madsen har derudover ved flere lejligheder været særlig rådgiver for regeringen og beskæftiget sig med sager af international karakter.

I kraft af bl.a. sine ledende positioner som øverste chef for SØIK og PET besidder Jens Madsen betydelige faglige, ledelsesmæssige, kommunikative og strategiske kompetencer og har i øvrigt et indgående kendskab til en lang række centrale myndigheder og disses retsområder.

Jens Madsen har som anklager desuden oparbejdet en betydelig procedureerfaring med førelse af mere end 500 straffesager, herunder særligt sager om økonomisk kriminalitet.

Jens Madsen har derudover en omfattende specialisterfaring fra sin tid i Finanstilsynet og SØIK inden for compliance, bl.a. med AML/CFT, IPR, konkurrenceretlige forhold og antikorruption. Fra medio 2017 til primo 2020 var Jens Madsen endvidere Head of Investigation og Senior Vice President i Danske Bank med ansvar for flere omfattende interne undersøgelser og bidrager dermed også med en særlig indsigt i- og erfaring fra den finansielle sektor.

Tiltagende fokus på compliance og myndighedshåndhævelse

Dansk erhvervsliv oplever en øget og skærpet regulering inden for en lang række områder.

Der er tale om kompleks regulering, som udfordrer efterlevelsen af de gældende regler, og manglende overholdelse af reguleringen er ikke begrænset til administrative sanktioner, men indebærer i større omfang også strafferetlige sanktioner.

Den seneste udvikling på både nationalt og internationalt plan er udtryk for en intensivering af fokus på retshåndhævelse fra myndighedernes side, hvorved både virksomheder og deres ledelser idømmes bødestraffe m.fl. for manglende overholdelse af den erhvervsstrafferetlige regulering.

Det er netop med henblik på at hjælpe vores klienter med at imødegå og håndtere disse risici, at Jens Madsen som advokat tilknyttes Plesner som Special Advisor.

"Jens Madsen har med sin brede specialistviden og erhvervserfaring inden for erhvervsstrafferetten - såvel som hans betydelige strategiske og ledelsesmæssige kompetencer - en unik profil og er dermed en stærk holdspiller for Plesner" siger advokat og partner Peter Schradieck, leder af Plesners Dispute Resolution team.

Med tilknytningen af Jens Madsen som Special Advisor vil Plesner kunne tilbyde vores klienter en komplet rådgivning inden for alle dele af compliance, der også omfatter rådgivning om strafferetsovertrædelser, myndighedssanktioner, juridisk krisestyring, whistleblower-sager og interne undersøgelser/advokatundersøgelser.

Jeg ser meget frem til et stærkt samarbejde med Plesner. Plesner er et advokatfirma fra den øverste hylde, og jeg ser frem til at bidrage med solid rådgivning over for Plesners klienter inden for mine ekspertområder. Jeg har indsigt i hvordan myndighederne agerer, og fra min tid i Danske Bank ved jeg, at præcis og retningsgivende rådgivning er afgørende siger Jens Madsen.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet