Brug af redesignede logoer til coronavirus-budskaber

I forbindelse med coronakrisen har en række større virksomheder valgt at lave reklamekampagner, hvor der i logoerne bliver 'holdt afstand'. 

En række internationale virksomheder med velkendte logoer har i reklamekampagner markedsført det sociale budskab om at holde afstand ved at skabe afstand mellem elementerne i logoerne.

Se bl.a. artikel på CNNs hjemmeside

Som indehaver af et registreret varemærke er man efter fem år fra registreringsprocedurens afslutning underlagt en såkaldt "brugspligt". Det vil sige, at man har pligt til at bruge det registrerede varemærke for de varer og tjenesteydelser, som det er registreret for. Hvis man ikke kan opfylde brugspligten, kan man risikere, at tredjemand begærer ens varemærke ophævet, medmindre der er en "rimelig grund" til, at man ikke har brugt det.

Ovenstående eksempler på brug af varemærker i forbindelse med coronavirus 'hold afstand'-budskaber er uproblematisk, idet det sker for en begrænset periode og til et begrænset formål. Desuden er der tale om enkeltstående kampagner, hvor varemærkeindehaverne i vidt omfang fortsat bruger det korrekte logo. 

Reklamekampagnerne er dog en god anledning til at huske på, at varemærker under normale omstændigheder bør bruges, som de er registreret. Somme tider gør virksomheder brug af deres varemærker på så mange andre måder, end varemærkerne er registreret, at det kan udvande mærkernes særpræg, eller også foretager virksomhederne en mindre rebranding af eksempelvis deres logoer. I sidstnævnte tilfælde bør virksomheden konkret vurdere, om ændringen af logoet er tilpas begrænset til at det ikke "forandrer mærkets særpræg". Hvis der er tvivl herom, vil det sikreste være at registrere det nye logo som varemærke.

Læs mere i Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg om 'hold afstand'-varemærkerne:

"Store varemærker ændrer logo for at bakke op om ’hold afstand’"

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret