Finansiering - hjælpepakker og kompensation

Coronavirus udbruddets betydning for virksomheders produktion, omsætning og omkostninger stiller store krav til virksomhedernes budget- og likviditetsstyring. Ledelsen bør hurtigst muligt lægge en plan for, hvordan finansiering og likviditet skal håndteres. Ledelsen bør desuden være opmærksom på lovgivning som kan forbedre likviditeten, herunder garantiordninger, betalingsudskydelser og kompensationsordninger.

Regeringen og Folketinget udsender løbende økonomiske hjælpepakker, der skal holde hånden under de danske erhvervsdrivende. Vores Coronavirus Task Force vil løbende udsende information og artikler om de udstedte hjælpepakker og kompensationsordninger.


Læs mere om coronavirus og Finansiering - hjælpepakker og kompensation