Insolvens

Coronavirus giver anledning til hastigt ændrede forhold i de fleste danske virksomheder, og mange virksomheder imødeser en omsætningsnedgang. Denne vanskelige og alvorlige situation skærper ledelsens pligt til årvågenhed og rettidig handling for at sikre virksomhedens kapitalberedskab. Ledelsen bør herunder overveje, hvilke tiltag der bør udføres, samt om der kan gøres brug af en de økonomiske hjælpepakker, som Folketinget og Regeringen løbende arbejder på.

Plesners Coronavirus Task Force står klar til at til at bistå med den nødvendige rådgivning i forhold til udfordringerne affødt af udbruddet af Coronavirus. Plesner har i mange år ydet anerkendt, kompetent, resultatorienteret og innovativ rådgivning til virksomheder i krise, deres samarbejdspartnere og de banker og andre finansielle institutioner, der i krisesituationer er en del af løsningen.

Læs mere om coronavirus og Insolvens