Coronavirus - ny fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter

Folketinget har den 2. april 2020 vedtaget en ny lov, der gør det muligt for erhvervsministeren at fastsætte regler, der udskyder virksomhedernes frist for indsendelse af årsrapporter samt afholdelse af deres ordinære generalforsamlinger. De nærmere regler vil blive fastsat i to bekendtgørelser inden for henholdsvis Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets områder.

Den ordinære generalforsamling skal sædvanligvis afholdes, således at fristerne i årsregnskabsloven kan opfyldes, medmindre vedtægterne foreskriver en kortere frist.

Ved indførelsen af forsamlingsforbuddet blev fristen for indsendelse af årsrapporter og dermed fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling udskudt til 8 uger efter forsamlingsforbuddets ophør for de virksomheder, hvor der skal deltage flere end 10 personer i selskabets fysiske generalforsamling, medmindre der i virksomhedens vedtægter er hjemmel til at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Øvrige virksomheder, dvs. virksomheder hvor der ikke skulle deltage mindst 10 personer i generalforsamlingen, kunne ikke gøre brug af undtagelsen. Dette er der imidlertid blevet ændret på den 2. april.

Den 2. april 2020 vedtog Folketinget en lovændring, der gør, at fristen for indsendelse af årsrapporter og dermed for afholdelsen af den ordinære generalforsamling er blevet forlænget med 3 måneder for alle virksomheder.

De nærmere regler herfor vil blive fastsat i to bekendtgørelser på henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynets område, der forventes at blive udstedt i løbet af næste uge.

Muligheden for at udskyde indsendelsen af selskabets årsrapport og afholdelsen af den ordinære generalforsamling gælder, uanset at selskabets vedtægter indeholder bestemmelser om, at den ordinære generalforsamling eksempelvis skal afholdes senest den 15. april.

De nye bekendtgørelser forventes udover udskydelsen af fristen for indsendelsen af virksomhedernes årsrapporter og afholdelsen af virksomhedernes ordinære generalforsamlinger også at indeholde undtagelser til visse yderlogere frister i selskabs- og regnskabslovgivningen, herunder med hensyn til fusioner og spaltninger samt genoptagelse.

Overblik

  • Fristen for indsendelse af årsrapporter er forlænget for en lang række virksomheder. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C er fristen nu 8 måneder efter regnskabsårets ophør. For regnskabsklasse D (børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber) er det 7 måneder.

  • Visse finansielle virksomheder skal indsende årsrapport for 2019 senest den 31. juli 2020.

Læs mere på ft.dk

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force