EU-Kommissionen vil udskyde implementering af de nye forordninger om medicinsk udstyr (MDR)

På grund af coronakrisen vil EU-Kommissionen tidligt i april fremsætte et forslag om at udsætte datoen for ikrafttrædelse af forordningerne om medicinsk udstyr med 12 måneder.

Både Medtech Europe og Medicoindustrien bakker op om forslaget. De nye regler vil blandt andet betyde strengere krav til producenterne af medicinsk udstyr, og Medtech Europe opfordrede derfor tidligere på ugen til at udskyde implementeringen af de nye regler med henvisning til netop udfordringer forbundet med håndteringen af coronavirus.

Virksomheder over hele Europa er lukket helt eller delvist ned, mens andre omstiller produktionen til i stedet at fremstille udstyr, der kan hjælpe sundhedspersonale til at håndtere patienter. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til at arbejde med implementeringen.

Se Medicoindustriens udmelding

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force