Frister for fusionskontrol afbrydes yderligere frem til 8. juni

Erhvervsministeren udstedte den 18. marts 2020 en bekendtgørelse om afbrydelse af fristerne for fusionskontrol, som efterfølgende er blevet forlænget flere gange. Afbrydelsen af fristerne er nu yderligere forlænget frem til den 8. juni 2020 som følge af regeringens forlængelse af de generelle foranstaltninger for at forebygge udbredelsen af COVID-19.

Erhvervsministeren har tidligere udstedt en bekendtgørelse om en afbrydelse af fristerne for fusionskontrol med virkning fra den 18. marts 2020, som sidenhen er blevet forlænget flere gange. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne forbindelse oplyst, at fristerne ekstraordinært er blevet afbrudt som følge af de foranstaltninger, der var nødvendige for at forbygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Erhvervsministeren har den 18. maj 2020 udstedt en ny ændringsbekendtgørelse, "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på Erhvervsministeriets område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme".

Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at perioden for afbrydelsen af fristerne for fusionskontrol forlænges yderligere frem til den 8. juni 2020. Det vil sige, at fristerne i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5 vil være afbrudt i perioden fra den 18. marts til og med den 8. juni 2020. Forlængelsen skyldes, at regeringen ligeledes har forlænget foranstaltningerne for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser til, at disse foranstaltninger kan udfordre behandlingen af fusionssager, der er afhængig af oplysninger fra tredjeparter, f.eks. kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder.

Læs mere i Plesners tidligere Insights herom her:

Coronavirus - frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage

Coronavirus - Frister for fusionskontrol afbrydes i yderligere 14 dage

Frister for fusionskontrol afbrydes yderligere frem til 10. maj

Frister for fusionskontrol afbrydes yderligere frem til 18. maj

Ændringsbekendtgørelsen indebærer fortsat ikke en generel afbrydelse af fristerne, men derimod en tidsbegrænset afbrydelse frem til den 8. juni 2020. Efter denne dato vil der igen blive taget stilling til, om der skal ske en yderligere afbrydelse af fristerne i overensstemmelse med regeringens øvrige foranstaltninger mod COVID-19.

Læs Plesners tidligere insight om konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser under COVID-19:
"Coronavirus - konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser"

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse af 18. maj

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force