Webinar - Hvad betyder coronavirus for bygge- og anlægsbranchen?

Konsekvenserne af udbruddet med coronavirus (COVID-19) giver anledning til en lang række spørgsmål for bygge- og anlægsbranchen. Derfor holder Plesners team for Fast Ejendom, Entreprise og Infrastruktur et webinar onsdag den 18. marts kl. 9.00-10.00 med fokus på de mest centrale spørgsmål af betydning for igangværende bygge- og anlægsprojekter i Danmark.

Konsekvenserne af regeringens anbefalinger for at begrænse smitte med COVID-19 giver anledning til mange juridiske spørgsmål for bl.a. bygge- og anlægsbranchen.

Plesners team for Fast Ejendom, Entreprise og Infrastruktur giver på dette webinar svar på de flere af de grundlæggende spørgsmål af betydning for igangværende bygge- og anlægsprojekter, herunder spørgsmål om force majeure og tidsfristforlængelse i form af forlængelse myndighedsbehandling, nedlæggelse af arbejdet og materialemangel.

Vi ser samtidig på betydningen for en række øvrige forhold, eksempelvis likviditetsudfordringer og garantistillelse, stadeopgørelser, syn og skøn samt bevissikring.

Se præsentationen fra webinaret her

Du kan læse mere om, hvad myndighedernes tiltag for at begrænse smitten med coronavirus har af betydning i forhold til evt. forsinkelser af bygge- og anlægsprojekter:

"Coronavirus - forsinkelse i byggeriet"

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force