2-dages GDPR-kursus målrettet offentlige myndigheder

Nye 2-dages kurser i GDPR for offentlige myndigheder i henholdsvis Odense og Aarhus

For mange myndigheder m.fl. er der behov for en grundlæggende uddannelse af udførende medarbejdere. Plesner tilbyder derfor nu et skræddersyet 2-dages kursus, hvor deltagerne får en grundlæggende indflyvning til GDPR og ideer og redskaber til, hvordan man kan få reglerne til at leve i praksis.

Plesner har siden 2016 udbudt uddannelsen "Plesner Certifikat i Persondataret", og vi har stadig stor deltagelse på uddannelsen. Vi har nu rundet 70 afholdelser.

Vores certifikatuddannelse er imidlertid et fem-dages kursus.

Vi oplever i stigende grad - fra især kommuner og andre offentlige myndigheder - at der er en efterspørgsel på et kursus specifikt målrettet kommunernes/myndighedernes GDPR ambassadører og andre medarbejdere i de enkelte forvaltninger, kontorer, forretningsenheder mv. Også gerne et kursus der ikke afholdes i København.

Ønsket har været et kortere og billigere kursus, der kan give GDPR ambassadører og andre med et lignende behov  en grundlæggende indflyvning til GDPR og samtidig give deltagerne nogle redskaber til, hvordan man kan få reglerne til at leve i praksis.

Vi har i Plesner derfor nu udviklet et to-dages kursus, hvor vi imødekommer den efterspørgsel der har været.

Vi har tidligere afholdt et skræddersyet to-dages kursus i en storkøbenhavnsk kommune, og vores erfaringer herfra er rigtig gode.

Kursusindhold

Dag 1 - Overordnet introduktion til GDPR

  • Hvorfor databeskyttelse
  • Hvad er GDPR
  • Indføring i de materielle regler

Dag 2 - Introduktion til praktisk implementering og kontroller

  • Implementering af politikker og procedurer i kommunen
  • Egenkontrol i forhold til kommunens efterlevelse af reglerne
  • Audit
  • Datatilsynets forventninger til kommunerne

Som noget nyt vil vores undervisning foregå i henholdsvis Odense og Aarhus, så deltagere, der ikke tidligere har haft mulighed for at rejse til København, kan begrænse deres transporttid. 

Underviser

Undervisningen vil blive forestået af advokat, senior counsel Jesper Husmer Vang. Jesper er souschef i Plesners persondatateam, og har arbejdet med persondataret siden 2006. Inden Jesper kom til Plesner i 2019, var han kontorchef i Datatilsynets tilsynsenhed.

Jesper har de sidste 5 år også undervist fast på dag 3 og 4 på Plesners 5-dages certifikatuddannelse.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en email til advokat, senior counsel Jesper Husmer Vang på jhv@plesner.com

Det maksimale antal deltagere i både Odense og Aarhus er 30.

Seneste nyt om Persondata

Persondata