Forum - Asset Management

Plesner lancerer nu "Forum - Asset Management" til udveksling af erfaringer og løbende opdateringer inden for Asset Management. 

Idéen bag forummet er dels at give deltagerne mulighed for at blive opdateret på nyeste lovgivning, praksis mv. af relevans for Asset Managers, ejendomsbesiddere, udviklere og investorer, dels at skabe rammerne for en uformel dialog mellem deltagerne om relevante emner og tendenser inden for Asset Management i bred forstand.

En væsentlig målsætning er at skabe et forum, hvor erfaringer, meninger og spørgsmål kan udveksles, og hvor deltagerne får en unik mulighed for at netværke på tværs. 

Forummet henvender sig både til Asset Managers, ejendomsbesiddere, udviklere og investorer, som beskæftiger sig med udvikling og optimering af fast ejendom, herunder erhvervslejeret. 

Forummet vil blive gennemført ved løbende udsendelse af insights om lovændringer, nyeste praksis mv., artikler om relevante emner samt afholdelse af webinarer og netværksmøder.

Tilmelding

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig Forum - Asset Management

 

Kode
ReCaptcha
Indtast Kode

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom