Du har mulighed for at blive partner, når vi i fællesskab vurderer, at du er klar til at stå i spidsen for et af Plesners forretningsområder og i samarbejde med husets øvrige partnere have det endelige ansvar for vores enestående firma, klienter og kolleger. Vurderingen vil fokusere på din tidligere præstation og på dit potentiale til på sigt at påtage dig en betydeligt større rolle og mere ansvar.

For at komme i betragtning til en optagelse som partner skal du have været advokat i en længere periode og i en årrække have overpræsteret i forhold til Plesners forventninger til en director. Det betyder, at du har ydet en ekstraordinær arbejdsindsats på vores projekter, at du har opbygget betydelig viden og forretningsforståelse inden for dit speciale, og at du efterspørges som leder af kolleger og rådgiver af klienter. Endelig har du arbejdet dedikeret for at fastholde og udbygge relationen til klienter, og du har udvist et stort engagement i arbejdet med at skabe nye forretningsmuligheder.

Samtidig har du potentialet til at kunne bidrage til at tiltrække, fastholde og udvikle sager og klienter af den rette kaliber. Du evner også at tiltrække nogle af landets skarpeste juridiske hjerner til dit team, og det falder dig naturligt at bidrage til en engageret samarbejdskultur, hvor den enkelte medarbejder føler sig set, hørt og anerkendt for sin indsats. Endelig er du motiveret for løbende at udvikle og vedligeholde dine professionelle og personlige kompetencer, som er med til at sikre, at du og Plesner er anerkendt som de dygtigste i markedet, og at vores klienter har lyst til at og betro os deres næste store sag.

Plesners partnere er en sammensat gruppe af forskellige ekspertiser, erfaringer, interesser og personligheder. Det betyder, at der er mange veje til at nå målet om at blive partner. En ambition, du ikke nødvendigvis skal realisere, når du er i midten af trediverne - den kan ligeså godt forfølges på et senere tidspunkt i din karriere.

I Plesner har vi et talentudvalg bestående af partnere fra husets forskellige forretningsområder, som via en tæt dialog og et struktureret forløb sikrer en grundig og ensartet behandling af alle partnerudnævnelser i huset.

Se mere