Du har mulighed for at blive senior counsel, når du har mindst 10 års erfaring og har været succesfuld som manager eller director i en årrække. En ekspertise, du har med dig fra din tid som succesfuld manager eller director i Plesner eller en stilling i erhvervslivet eller det offentlige.

Det næste naturlige skridt i din karriere er en større rolle i ledelse af vores komplekse og strategisk vigtige projekter, i mesterlære af erfarne advokater, i forretningsudvikling samt i den løbende efteruddannelse af kolleger. Senior counsel kan være et skridt på vejen til at blive partner. 

Hvornår er du succesfuld i rollen?

I rollen som senior counsel forventer vi, at du sideløbende med din fortsatte udvikling som ekspert leverer excellent service til vores klienter og udvikler næste generation af erfarne advokater.

Din rolle i projekter
Som senior counsel er du eksperten på projekter ledet af andre, og du driver Plesners komplekse og strategisk vigtige projekter til klienters og kollegers tilfredshed. Du er et skridt foran i processen, koordinerer effektivt på tværs og sikrer et højt informationsniveau til dit team og klienter. Samtidig er du rollemodel for Plesners samarbejdskultur og arbejder for at sikre en god trivsel blandt kollegerne på dine projekter. Du er anerkendt som en af de bedste inden for dit felt og er efterspurgt som ekspert af både kolleger og klienter. Din proaktivitet og indsats for at sikre at alle føler sig som en vigtig del af holdet betyder, at du er efterspurgt som projektleder.

Din rolle i ledelse
Du evaluerer løbende udvalgte erfarne advokater fra din afdeling med fokus på deres faglige, personlige og professionelle udvikling. I samarbejde med en partner holder du tre årlige feedback-samtaler, hvor I guider advokaterne i at yde rådgivning af høj kvalitet på sager og motiverer dem til at fortsætte deres gode udvikling. Dit engagement i deres succes betyder, at du er efterspurgt som leder. Du deltager desuden i administrative og ledelsesmæssige opgaver i afdelingen.

Dit rolle i undervisning
Du bidrager til den obligatoriske efteruddannelse af dine kolleger og udvikler uddannelsesforløb, der sikrer, at dine kolleger til enhver tid er opdaterede med den nyeste viden og praksis inden for dit felt. Din undervisning får gode evalueringer af dine kolleger.

Din rolle i klientudvikling og akkvisition
I samarbejde med en partner driver og udvikler du en række strategiske klienter inden for dit forretningsområde. I den forbindelse er du involveret i klientrettede indsatser, såsom pitches, tilbudsskrivning og møder. Du er også involveret i markedsføringsaktiviteter, såsom seminarer, konferencer og artikler. Dine evner til at adressere klienters behov og vedligeholde relationer betyder, at du søges direkte af dem.

Se mere