Regler mod hvidvask

Plesner er som alle andre danske advokatfirmaer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi er ved lov forpligtet til at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger. Ved oprettelsen af en sag er vi derfor forpligtet til at indhente klientens CPR- eller CVR-nr. samt en række andre identitetsoplysninger - afhængig af, hvilken type virksomhed der er tale om (dansk selskab, udenlandsselskab, forening, fond, interessentskab etc.).

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Seneste insights

Flere insights