Plesners økonomiske ekspertenhed består af højt kvalificerede økonomer, som har arbejdet i spændingsfeltet mellem økonomi og jura i mange år.

Vores økonomiske eksperter arbejder tæt sammen med alle specialegrupper i Plesner. Det tætte samarbejde mellem økonomer og jurister sikrer, at vores klienter får en komplet rådgivning, hvor alle sagens aspekter er belyst og analyseret.

Erfaringen har desuden vist, at integrationen af juraen og økonomien skaber stor værdi i fastlæggelsen af strategien i de store og komplekse sager, hvor strategi har stor betydning og i nogle tilfælde kan være afgørende for sagens endelige udfald.

Vi arbejder blandt andet med følgende:

 • Tabsopgørelser, herunder fastlæggelse af det kontrafaktiske scenarie
 • Kartelsager, herunder opgørelse af overpriser og analyser af overvæltning
 • Håndtering af forligsprocesser 
 • Fastlæggelse af strategi
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af økonomiske syn- og skøn
 • Økonomisk analyse af fusioner, herunder analyse af potentielle koordinerede og ikke-koordinerede virkninger
 • Transfer pricing sager 
 • Analyse af dominerende virksomheders prissætning og rabatstruktur
 • Sager om overtrædelse af den finansielle lovgivning, herunder analyse af kontrafaktiske aktiepriser i fravær af ukorrekte og/eller mangelfulde oplysninger til markedet
 • Pointmodeller i forbindelse med udbud 

Vores økonomiske ekspertenhed ledes af cheføkonom og partner Rie Paving Mortensen, der bl.a. har erfaring fra nogle af de største og mest komplekse sager, herunder inden for konkurrenceret og erstatningsret, både efter dansk og international målestok.

Highlights

 • Danfoss - bistand til Danfoss i Kompressorkartel-komplekset. Komplekset omfattede blandt andet forligsdrøftelser med EU-Kommissionen, omfattende økonomiske rapporter og analyser til blandt andet EU-Kommissionen og myndighederne i en række andre jurisdiktioner samt adskillige efterfølgende erstatningssager
 • Ørsted - bistand til Ørsted i relation til en række komplekse retssager mod konkurrencemyndighederne om den påståede opkrævning af urimeligt høje priser på elspotmarkedet i Danmark og i forhold til de efterfølgende erstatningskrav fra 1100 virksomheder. Sagskomplekset er den hidtil største misbrugssag i Danmark og et af de største retssagskomplekser i Danmark.
 • Morgan Stanley og Carnegie - bistand til investeringsbankerne Morgan Stanley (U.K.) og Carnegie (Danmark/Sverige) i forbindelse med retssager vedrørende krav om erstatning fra investorer i relation til konkursen i OW Bunker A/S
 • EY - bistand til EY i forbindelse med overtagelsen af KPMG Danmark. Fusionen blev godkendt af Konkurrencerådet med tilsagn i fase II
 • Schneider Electric - bistand til Schneider Electric i relation til erstatningssag vedrørende uberettiget nedlagt fogedforbud. Sagen omfatter blandt andet omfattende økonomisk syn- og skøn
 • Statoil Fuel & Retail - bistand til Statoil Fuel & Retail med købet af Shells retail og non-retail forretning.

Vores specialister

Seneste insights

Flere insights